Бид оношлогооны шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, шинжилгээ оношлогооны үр дүнг сайжруулахыг байнга хичээж ажилладаг.
+ (976) 7720-5599
info@onoshmed.mn

Шинэ мэдээлэл

Mycoplasma Ureaplasma Tag

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулав. Микоплазма нь байгаль дээр элбэг тохиолдох ба хүн, амьтан, хэвлээр явагч, загас, шавьж ургамал зэрэгт паразитлах хэлбэрээр оршдог. Хүнд ам, амьсгалын дээд зам, шээс бэлгийн замын захын хэсгүүдэд байна. Бэлгийн микоплазма дундаас Ureaplasma зүйлүүд зонхилон тохиолдох бөгөөд эрэгтэй,

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулав. Микоплазма нь умайн үрэвсэл үүсгэдэггүй ч M. hominis, U. urealyticum хоёулаа шээс бэлгийн замын халдвар, нянгийн гаралтай үтрээний үрэвсэл үүсгэдэг. Бэлгийн харилцаа идэвхтэй хүнд шинж тэмдэггүй байдлаар тохиолдох учир өсгөвөрлөх аргаар тодорхойлоход төвөгтэй байдаг. Оппортунист эмгэг төрүүлэгчид бөгөөд