Бид оношлогооны шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, шинжилгээ оношлогооны үр дүнг сайжруулахыг байнга хичээж ажилладаг.
+ (976) 7720-5599
info@onoshmed.mn

Шинэ мэдээлэл

Зайлшгүй хийвэл зохих шинжилгээ Tag

Шинжилгээ/Нас 19-39 насанд 40-64 насанд 65-с дээш насанд Умайн хүзүүн эсийн шинжилгээ             (Pap smear) *21-29 насанд 3 жил тутамд *30-аас дээш насанд HPV вирусийн шинжилгээний хамт 5 жил тутам HPV вирусийн шинжилгээний хамт 5 жил тутам Сүүлийн 10 жилд умайн хүзүүн эсийн шинжилгээ 2 удаа давтан өгөхөд