Бид оношлогооны шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, шинжилгээ оношлогооны үр дүнг сайжруулахыг байнга хичээж ажилладаг.
+ (976) 7720-5599
info@onoshmed.mn

Шинэ мэдээлэл

Сорилыннэр Яагаад хийж байгаа Хэзээ Сорьц
Жирэмсний сорил Жирэмснийг батлах        Эхний 3 сар Эхийн цус
Үтрээний наалдацын шинжилгээ Үтрээний орчинг үнэлэх Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн үтрээний наалдац
Биохимийн хяналтын шинжилгээ Элэгний үйл ажиллагаа, бодисын солилцооны байдлыг үнэлэх Хяналтанд ирэх бүрт Эхийн цус
Шээсний дэлгэрэнгүй шинжилгээ Бөөр, давсагны халдвар, жирэмсний шижин, жирэмсний сүүлийн хордлогын шинжүүдийг илрүүлэх Хяналтанд ирэх бүрт Эхийн шээс
Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ Цус багадал болон бусад өөрчлөлтийг илрүүлэх Жирэмслэхээс өмнө, жирэмсний эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст   Эхийн цус
Гепатит В,С вирусын сорил В,С вирусын халдварыг оношлох Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус
ДОХ вирус болон тэмбүүгийн сорил ДОХ-ын вирусын халдварыг оношлох Эхний болон сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус
Эсрэг биеийн сорил Эх ургийн цусны үл тохироог илрүүлэх Жирэмсний 28 д.х давтана Эхийн цус
Сахар тэсвэрлэгийн сорил Жирэмсний шижинг илрүүлэх Жирэмсний 24-28 д.х Эхийн цус
Ялтас эсийн тоо Төрөлтийн явцад цус алдвал: Ялтас эсийн тоо цөөрсөн бүлэгнэлтийн эмгэгтэй эсэхийг илрүүлэх Сүүлийн 3 дахь хагаст Эхийн цус