Бид оношлогооны шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, шинжилгээ оношлогооны үр дүнг сайжруулахыг байнга хичээж ажилладаг.
+ (976) 7720-5599
info@onoshmed.mn

Шинэ мэдээлэл

Зайлшгүй хийвэл зохих шинжилгээний давтамж

Зайлшгүй хийвэл зохих шинжилгээний давтамж

Шинжилгээ/Нас 19-39 насанд 40-64 насанд 65-с дээш насанд
Умайн хүзүүн эсийн шинжилгээ             (Pap smear) *21-29 насанд 3 жил тутамд

*30-аас дээш насанд HPV вирусийн шинжилгээний хамт 5 жил тутам

HPV вирусийн шинжилгээний хамт 5 жил тутам Сүүлийн 10 жилд умайн хүзүүн эсийн шинжилгээ 2 удаа давтан өгөхөд хэвийн гарч байсан бол дахин өгөх шаардлагагүй.
Сахарын шинжилгээ 45 наснаас хойш 3 жил тутам 3 жил тутам
Өөх тосны шинжилгээ 45 наснаас хойш 5 жил тутам 5 жил тутам
Бамбайн дааврын шинжилгээ 50 наснаас хойш 5 жил тутам 5 жил тутам
БЗХ-ын шинжилгээ * Бэлгийн идэвхтэй амьдралтай тохиолдолд шинжлүүлэх.

*Шаардлагатай тохиолдолд ДОХ-ын вирусын сорил хамт өгөх.

* Бэлгийн идэвхтэй амьдралтай тохиолдолд шинжлүүлэх.

*Шаардлагатай тохиолдолд ДОХ-ын вирусын сорил хамт өгөх.

* Бэлгийн идэвхтэй амьдралтай тохиолдолд шинжлүүлэх.

*Шаардлагатай тохиолдолд ДОХ-ын вирусын сорил хамт өгөх.